طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فيزيک براي سرگرمي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۰۵۵۶۳۲۰۵۵۶۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۰۵۵۶۴۲۰۵۵۶۴۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۳۸۵۷۲۱۳۸۵۷۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۱۳۸۵۸۲۱۳۸۵۸۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۲۳۱۰۴۴۲۳۱۰۴۴۶دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۳۱۰۴۵۲۳۱۰۴۵۷دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0
۱۰۴۴۰۳۱۳۷۲۱۳۱۳۷۲۱۹دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۳۱۳۷۲۲۳۱۳۷۲۲۱۰دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه