طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مفاهيم فيزيک نوين

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۲۸۵۹۱۲۲۸۵۹۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۲۳۴۱۲۳۲۳۴۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۲۳۴۲۲۳۲۳۴۲۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۵۲۳۱۲۳۵۲۳۱۶دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۵۲۳۲۲۳۵۲۳۲۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۵۲۳۳۲۳۵۲۳۳۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۳۵۲۳۴۲۳۵۲۳۴۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10510236978۲۳۶۹۷۸۱۱دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
۱۰۶۱۰۲۳۶۹۷۹۲۳۶۹۷۹۱۲دانشکده مهندسی برق0