طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فرهنگ اصيل

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220223724۲۲۳۷۲۴۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220223725۲۲۳۷۲۵۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220223726۲۲۳۷۲۶۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550223727۲۲۳۷۲۷۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550223728۲۲۳۷۲۸۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550223729۲۲۳۷۲۹۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0