طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دراسته و نقد و فی مسائل بلاغیه هامه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220204231۲۰۴۲۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220204232۲۰۴۲۳۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550204234۲۰۴۲۳۴۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550204235۲۰۴۲۳۵۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
108602646502646505دانشکده الهیات و ادیان0