طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مبادی العربیه فی الصرف و النحو

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220005733۵۷۳۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220005734۵۷۳۴۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220005735۵۷۳۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710178077۱۷۸۰۷۷۲دانشکده حقوق0
10550309759۳۰۹۷۵۹۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10710464735۴۶۴۷۳۵۱۳دانشکده حقوق0
10710374896۳۷۴۸۹۶۳۲دانشکده حقوق0
10550521736521736دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0