طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روانشناسی آموزش زبان خارجی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۲۴۹۶۵۲۲۴۹۶۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۲۴۹۶۶۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۲۴۹۶۷۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۲۲۰۲۷۸۶۰۵۲۷۸۶۰۵۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه