طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کودکان استثنائی (زمینه تعلیم و تربیت ویژه)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220252157۲۵۲۱۵۷۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10750252158۲۵۲۱۵۸۱۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750252159۲۵۲۱۵۹۱۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750265344۲۶۵۳۴۴۱۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750265346۲۶۵۳۴۶۱۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750265347۲۶۵۳۴۷۲۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750265349۲۶۵۳۴۹۲۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750265350۲۶۵۳۵۰۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750265351۲۶۵۳۵۱۲۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750265352۲۶۵۳۵۲۱۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750265353۲۶۵۳۵۳۲۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10890340523۳۴۰۵۲۳۲,‎۱۱پژوهشکده خانواده0