طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۰۶۹۹۱۲۰۶۹۹۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۶۹۹۳۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۰۶۹۹۴۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۰۶۹۹۵۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۱۰۷۳۲۲۱۰۷۳۲۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۱۰۷۳۳۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۲۰۲۳۳۲۲۰۲۳۳۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۲۲۸۶۳۹۲۲۸۶۳۹۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۲۸۶۴۱۲۲۸۶۴۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۵۷۰۴۱۱۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۵۷۰۴۲۱۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین