طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دانش آموزان استثنائی: تعریف، انواع ویژگیها، علل و تشخیص مشکلات آنان

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۷۸۳۶۶۱۷۸۳۶۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۱۹۴۲۳۹۱۹۴۲۳۹۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۱۹۴۲۴۰۱۹۴۲۴۰۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۱۹۶۵۸۹۱۹۶۵۸۹۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۱۹۶۵۹۰۱۹۶۵۹۰۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۹۶۵۹۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۹۹۸۱۵۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۱۹۶۴۹۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۱۹۶۵۰۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۱۹۶۵۱۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۱۹۶۵۲۱۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۱۹۶۵۳۱۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین