طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دفاع جامعه در مقابل جرم مجرم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۵۵۰۱۰۵۶۰۲۱۰۵۶۰۲۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۰۵۱۱۴۱۰۵۱۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۷۵۰۱۲۳۳۱۷۱۲۳۳۱۷۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۱۲۳۳۱۸۱۲۳۳۱۸۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۱۰۰۶۵۱۲۳۶۵۱۲۳۵دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۰۳۳۴۸۵۳۳۴۸۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۵۲۲۲۹۱۲دانشکده حقوقوجین