طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائی ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710190791۱۹۰۷۹۱۱دانشکده حقوق0
10710190792۱۹۰۷۹۲۲دانشکده حقوق0
10710190793۱۹۰۷۹۳۳دانشکده حقوق0
10710190794۱۹۰۷۹۴۴دانشکده حقوق0
10710190795۱۹۰۷۹۵۵دانشکده حقوق0