طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گزارشهای جغرافیائی، شهداد تا ده سلم، خاک، آب، پوشش گیاهی و اوضاع کشاورزی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10810120094۱۲۰۰۹۴۱دانشکده علوم زمین0
108105452995452992دانشکده علوم زمیندردسترس0
108105453155453153دانشکده علوم زمیندردسترس0
108105524525524524دانشکده علوم زمیندردسترس0