طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تکنولوژي برق

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۴۴۰۱۵۶۸۷۹۱۵۶۸۷۹۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۶۸۸۰۱۵۶۸۸۰۲۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۶۸۸۱۱۵۶۸۸۱۳۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۶۸۸۲۱۵۶۸۸۲۴۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۶۸۸۳۱۵۶۸۸۳۵۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۶۸۸۴۱۵۶۸۸۴۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۶۸۸۵۱۵۶۸۸۵۲۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۶۸۸۶۱۵۶۸۸۶۳۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۶۸۸۷۱۵۶۸۸۷۴۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۶۸۸۸۱۵۶۸۸۸۵۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۴۲۶۶۹۲۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۴۲۶۷۰۴۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۲۷۶۹۵۳۲۷۶۹۵۳۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۷۶۹۵۴۲۷۶۹۵۴۳۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۷۶۹۵۵۳۶کتاب‌خانه مرکزیوجین