طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مباني برق

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۴۴۰۱۵۵۱۸۱۱۵۵۱۸۱۱۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۵۱۸۲۱۵۵۱۸۲۲۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۵۱۸۳۱۵۵۱۸۳۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۵۵۱۸۴۱۵۵۱۸۴۲۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۱۶۰۶۳۵۱۶۰۶۳۵۲۳دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۱۶۰۶۳۶۱۶۰۶۳۶۱۴دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۱۶۰۶۳۷۱۶۰۶۳۷۲۴دانشکده مهندسی برق0
۱۰۶۱۰۱۶۰۶۴۰۱۶۰۶۴۰۱۶دانشکده مهندسی برق0
۱۰۴۴۰۲۰۱۸۲۱۲۰۱۸۲۱۲۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۳۶۹۸۸۱۸کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۳۶۹۸۹۲۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه