طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

زمین شناسی ایران بیواستراتیگرافی رسوبات پرمین در زاگرس

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۱۰۲۶۷۵۹۴۲۶۷۵۹۴۱دانشکده علوم زمیندردسترس0
۱۰۸۱۰۲۶۸۷۵۱۲۶۸۷۵۱۲دانشکده علوم زمیندردسترس0
۱۰۸۱۰۲۶۸۷۶۴۲۶۸۷۶۴۳دانشکده علوم زمیندردسترس0
۱۰۸۱۰۲۶۸۷۲۵۲۶۸۷۲۵۴دانشکده علوم زمیندردسترس0
۱۰۸۱۰۲۶۸۷۳۸۲۶۸۷۳۸۵دانشکده علوم زمیندردسترس0
۱۰۸۱۰۱۶۱۷۵۲۱۶۱۷۵۲۶دانشکده علوم زمیندردسترس0
108105526615526617دانشکده علوم زمیندردسترس0