طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

تفسیر مثنوی مولوی ، داستان قلعه ذات الصور یا دژ هوش ربا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220074261۷۴۲۶۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220074262۷۴۲۶۲۲کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/06 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220074263۷۴۲۶۳۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10550074264۷۴۲۶۴۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220080429۸۰۴۲۹۶کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10550081996۸۱۹۹۶۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10330154598۱۵۴۵۹۸۸دانشکده معماری و شهرسازی0
10220218661۲۱۸۶۶۱۹کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220218662۲۱۸۶۶۲۱۰کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220218663۲۱۸۶۶۳۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220218664۲۱۸۶۶۴۱۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220218926۲۱۸۹۲۶۱۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220218927۲۱۸۹۲۷۱۴کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه