طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تفسیر مثنوی مولوی ، داستان قلعه ذات الصور یا دژ هوش ربا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220074261۷۴۲۶۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220074262۷۴۲۶۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220074263۷۴۲۶۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550074264۷۴۲۶۴۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220080429۸۰۴۲۹۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550081996۸۱۹۹۶۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10330154598۱۵۴۵۹۸۸دانشکده معماری و شهرسازی0
10220218661۲۱۸۶۶۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220218662۲۱۸۶۶۲۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220218663۲۱۸۶۶۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220218664۲۱۸۶۶۴۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220218926۲۱۸۹۲۶۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220218927۲۱۸۹۲۷۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه