طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710186937۱۸۶۹۳۷۱۷دانشکده حقوق0
10220113776۱۱۳۷۷۶۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220113777۱۱۳۷۷۷۱۰۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220113778۱۱۳۷۷۸۱۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220113779۱۱۳۷۷۹۱۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220113780۱۱۳۷۸۰۱۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220113781۱۱۳۷۸۱۱۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220113782۱۱۳۷۸۲۱۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650145456۱۴۵۴۵۶۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145459۱۴۵۴۵۹۲۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145457۱۴۵۴۵۷۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145461۱۴۵۴۶۱۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145458۱۴۵۴۵۸۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145460۱۴۵۴۶۰۳۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10710184770۱۸۴۷۷۰۳۵دانشکده حقوق0
10710184771۱۸۴۷۷۱۱۰۳دانشکده حقوق0
10710186906۱۸۶۹۰۶۲۵دانشکده حقوق0
10710186907۱۸۶۹۰۷۴۵دانشکده حقوق0
10710186908۱۸۶۹۰۸۷۵دانشکده حقوق0
10710186909۱۸۶۹۰۹۸۵دانشکده حقوق0
10710186910۱۸۶۹۱۰۱۱۵دانشکده حقوق0
۸۸۸۲۲۱۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۲۳۲۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۲۴۳۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۲۵۴۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۲۶۵۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۲۷۶۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۲۸۷۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۲۹۸۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۳۰۹۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۳۱۱۰۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۳۲۱۱۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۳۳۱۲۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۳۴۱۳۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۳۵۱۴۲مرجع کتابخانه مرکزی
۸۸۸۳۶۱۵۲مرجع کتابخانه مرکزی
10220111076۱۱۱۰۷۶۱۳کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220111077۱۱۱۰۷۷۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220111078۱۱۱۰۷۸۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220111079۱۱۱۰۷۹۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220113772۱۱۳۷۷۲۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220113773۱۱۳۷۷۳۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220113774۱۱۳۷۷۴۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220113775۱۱۳۷۷۵۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550086280۸۶۲۸۰۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086281۸۶۲۸۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086282۸۶۲۸۲۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086283۸۶۲۸۳۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086284۸۶۲۸۴۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086285۸۶۲۸۵۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086286۸۶۲۸۶۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086287۸۶۲۸۷۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086288۸۶۲۸۸۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086289۸۶۲۸۹۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086290۸۶۲۹۰۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086291۸۶۲۹۱۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550086292۸۶۲۹۲۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10650070324۷۰۳۲۴۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070325۷۰۳۲۵۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070326۷۰۳۲۶۳۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070327۷۰۳۲۷۴۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070328۷۰۳۲۸۵۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070329۷۰۳۲۹۷۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070330۷۰۳۳۰۸۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070331۷۰۳۳۱۹۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070332۷۰۳۳۲۱۰۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070333۷۰۳۳۳۱۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070334۷۰۳۳۴۱۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650070335۷۰۳۳۵۱۳۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0