طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کلیات شمس یا دیوان کبیر، مشتمل بر قصائد و غزلیات و مقطعات فارسی و عربی و ترجیعات و ملمعات

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10750195441۱۹۵۴۴۱۱۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750195442۱۹۵۴۴۲۲۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750195443۱۹۵۴۴۳۳۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750195444۱۹۵۴۴۴۴۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750195445۱۹۵۴۴۵۵۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750195446۱۹۵۴۴۶۶۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750195447۱۹۵۴۴۷۷۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750195448۱۹۵۴۴۸۸۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750195449۱۹۵۴۴۹۱۰‎و‎۹۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10550081085۸۱۰۸۵۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081086۸۱۰۸۶۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081087۸۱۰۸۷۴۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081088۸۱۰۸۸۵۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081089۸۱۰۸۹۶۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081090۸۱۰۹۰۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081091۸۱۰۹۱۸۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081092۸۱۰۹۲۱۰‎و‎۹۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220088819۸۸۸۱۹۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088820۸۸۸۲۰۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088821۸۸۸۲۱۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550084468۸۴۴۶۸۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081093۸۱۰۹۳۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081095۸۱۰۹۵۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081096۸۱۰۹۶۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081097۸۱۰۹۷۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081098۸۱۰۹۸۶۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081099۸۱۰۹۹۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081100۸۱۱۰۰۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081101۸۱۱۰۱۱۰‎و‎۹۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220088813۸۸۸۱۳۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088814۸۸۸۱۴۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088815۸۸۸۱۵۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088816۸۸۸۱۶۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088817۸۸۸۱۷۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220088818۸۸۸۱۸۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1086026416126416115دانشکده الهیات و ادیان0