طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کلیات شمس یا دیوان کبیر مشتم ل بر قصائد و غزلیات و مقطعات فارسی و عربی وترجیعات و ملمعات از گفتار مولانا جلال الدین محمد مشهور

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550141943۱۴۱۹۴۳۴۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550141944۱۴۱۹۴۴۵۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550141945۱۴۱۹۴۵۶۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550141946۱۴۱۹۴۶۷۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550141947۱۴۱۹۴۷۸۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550141948۱۴۱۹۴۸۱۰-۹۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10710186935۱۸۶۹۳۵۱۴دانشکده حقوق0
10220010203۱۰۲۰۳۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220010204۱۰۲۰۴۲۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220010205۱۰۲۰۵۳۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220001335۱۳۳۵۴۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220010206۱۰۲۰۶۵۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220010208۱۰۲۰۸۶۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220074480۷۴۴۸۰۷۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220074482۷۴۴۸۲۸۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220074484۷۴۴۸۴۹-۱۰۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220466627۴۶۶۶۲۷۱۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220466628۴۶۶۶۲۸۲۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220466629۴۶۶۶۲۹۳۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220466630۴۶۶۶۳۰۴۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220466631۴۶۶۶۳۱۵۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220466632۴۶۶۶۳۲۶۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220466633۴۶۶۶۳۳۷۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220466634۴۶۶۶۳۴۸۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220466635۴۶۶۶۳۵۹-۱۰۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه