طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

از صبا تا نيما، تاريخ ‎۱۵۰ سال ادب فارسي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۳۸۷۴۱مرجع کتابخانه مرکزی
۳۸۷۴۵مرجع کتابخانه مرکزی
10220038746۳۸۷۴۶۲۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550081273۸۱۲۷۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10220038739۳۸۷۳۹۱۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550103557۱۰۳۵۵۷۱دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10220171146۱۷۱۱۴۶۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220211096۲۱۱۰۹۶۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220211097۲۱۱۰۹۷۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۱۱۰۹۸۱۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
10220211099۲۱۱۰۹۹۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220211100۲۱۱۱۰۰۲۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220038730۳۸۷۳۰۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220038735۳۸۷۳۵۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۶۴۳۰۴۲۸کتاب‌خانه مرکزیوجین
10220038726۳۸۷۲۶۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220038727۳۸۷۲۷۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220038725۳۸۷۲۵۱۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022038742۳۸۷۴۲۲۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550548495548495113دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550548496548496214دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10650142718142718114دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0