طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جنگ اسپانیا ـ کوبا ـ آمریکا و پیدایش امیرپالیسم آمریکا ‎۱۹۰۲ ـ ‎۱۸۹۵

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220201158۲۰۱۱۵۸۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220201159۲۰۱۱۵۹۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650201161۲۰۱۱۶۱۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550209844۲۰۹۸۴۴۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550209845۲۰۹۸۴۵۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220209846۲۰۹۸۴۶۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209847۲۰۹۸۴۷۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650209848۲۰۹۸۴۸۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650209849۲۰۹۸۴۹۲۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650209850۲۰۹۸۵۰۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0