طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تولد امپریالیسم ، جنک کوبا ـ اسپانیا ـ آمریکا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220193471۱۹۳۴۷۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220193472۱۹۳۴۷۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220193473۱۹۳۴۷۳۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650193474۱۹۳۴۷۴۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650193475۱۹۳۴۷۵۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650193476۱۹۳۴۷۶۳۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650193477۱۹۳۴۷۷۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650193478۱۹۳۴۷۸۲۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650193479۱۹۳۴۷۹۳۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220198486۱۹۸۴۸۶۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220198487۱۹۸۴۸۷۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220198488۱۹۸۴۸۸۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220198491۱۹۸۴۹۱۳۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220208358۲۰۸۳۵۸۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220208359۲۰۸۳۵۹۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220208360۲۰۸۳۶۰۳۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550208361۲۰۸۳۶۱۱۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550208362۲۰۸۳۶۲۲۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550208363۲۰۸۳۶۳۳۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550208364۲۰۸۳۶۴۱۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550208365۲۰۸۳۶۵۲۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550208366۲۰۸۳۶۶۳۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0