طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جغرافياي تاريخي خليج فارس

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220063315۶۳۳۱۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220063317۶۳۳۱۷۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220063319۶۳۳۱۹۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۶۳۳۲۰۷کتاب‌خانه مرکزیوجین
10220063324۶۳۳۲۴۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330063328۶۳۳۲۸۱۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10650063329۶۳۳۲۹۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650063330۶۳۳۳۰۱۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10710063331۶۳۳۳۱۱۸دانشکده حقوق0
10710063332۶۳۳۳۲۱۹دانشکده حقوق0
10440063333۶۳۳۳۳۲۰دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440063334۶۳۳۳۴۲۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10810183876۱۸۳۸۷۶۳۴دانشکده علوم زمین0
10810183877۱۸۳۸۷۷۳۵دانشکده علوم زمین0
10810183878۱۸۳۸۷۸۳۶دانشکده علوم زمین0
10550063325۶۳۳۲۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550063326۶۳۳۲۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0