طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ‎۲۸ مرداد ‎۱۳۳۲

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220213047۲۱۳۰۴۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550213049۲۱۳۰۴۹۳دانشکده ادبیات و علوم انسانیمفقودی
10220232080۲۳۲۰۸۰۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220232081۲۳۲۰۸۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550232083۲۳۲۰۸۳۷دانشکده ادبیات و علوم انسانیمفقودی
10650232084۲۳۲۰۸۴۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650232085۲۳۲۰۸۵۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0