طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کودتا در کودتا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۹۹۳۶۱۱۹۹۳۶۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۹۹۳۶۲۱۹۹۳۶۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۲۵۴۱۲۰۲۵۴۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۰۲۵۴۲۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۹۹۳۶۳۴کتاب‌خانه مرکزیوجین