طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جغرافیای تاریخی شهرها؛ برای دانش‌آموزان دبیرستان و معلمین

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220243042۲۴۳۰۴۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220243043۲۴۳۰۴۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220243044۲۴۳۰۴۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220247960۲۴۷۹۶۰۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10810247961۲۴۷۹۶۱۵دانشکده علوم زمین0
10810247962۲۴۷۹۶۲۶دانشکده علوم زمین0
10810247963۲۴۷۹۶۳۷دانشکده علوم زمینوجین
10220335736۳۳۵۷۳۶۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220335737۳۳۵۷۳۷۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220335738۳۳۵۷۳۸۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550335698۳۳۵۶۹۸۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10860415124۴۱۵۱۲۴۱۲دانشکده الهیات و ادیان0