طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

خاطرات لیدی شیل، همسر وزیر مختار انگلیس در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220182804۱۸۲۸۰۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220182805۱۸۲۸۰۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220182806۱۸۲۸۰۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220225622۲۲۵۶۲۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550225623۲۲۵۶۲۳۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0