طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

علم در تاریخ

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330147872۱۴۷۸۷۲۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10330147871۱۴۷۸۷۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10220192098۱۹۲۰۹۸۴‎و‎۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220076936۷۶۹۳۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650080273۸۰۲۷۳۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650080274۸۰۲۷۴۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220082541۸۲۵۴۱۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220082544۸۲۵۴۴۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220082545۸۲۵۴۵۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220082546۸۲۵۴۶۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650083260۸۳۲۶۰۲۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650083261۸۳۲۶۱۲۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142324۱۴۲۳۲۴۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650142325۱۴۲۳۲۵۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550080272۸۰۲۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین
10550083259۸۳۲۵۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550083980۸۳۹۸۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۳۶۱۲۲۷۱-۲۱مرکز تحقیقات وقف
۳۶۱۲۲۸۳-۴۲مرکز تحقیقات وقف
10550417798۴۱۷۷۹۸۱-۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550417800۴۱۷۸۰۰۳-۴۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10860421441۴۲۱۴۴۱۱-۲۳دانشکده الهیات و ادیان0
10860421442۴۲۱۴۴۲۳-۴۴دانشکده الهیات و ادیان0