طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

داستان غم‌انگیز< اتلو مغربی در وندیک>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220073208۷۳۲۰۸۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10550073209۷۳۲۰۹۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220016104۱۶۱۰۴۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۶۱۰۵۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
10220016106۱۶۱۰۶۵کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220016107۱۶۱۰۷۶کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220016108۱۶۱۰۸۷کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220016100۱۶۱۰۰۸کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/12 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220016101۱۶۱۰۱۹کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220016102۱۶۱۰۲۱۰کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220016103۱۶۱۰۳۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه