طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

داستان غم‌انگیز< اتلو مغربی در وندیک>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220073208۷۳۲۰۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550073209۷۳۲۰۹۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220016104۱۶۱۰۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۶۱۰۵۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
10220016106۱۶۱۰۶۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220016107۱۶۱۰۷۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220016108۱۶۱۰۸۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220016100۱۶۱۰۰۸کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220016101۱۶۱۰۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220016102۱۶۱۰۲۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220016103۱۶۱۰۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه