طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقدمه بر تاریخ علم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710151232۱۵۱۲۳۲۱۷دانشکده حقوق0
10650148573۱۴۸۵۷۳۱۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220182098۱۸۲۰۹۸۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220182101۱۸۲۱۰۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220182105۱۸۲۱۰۵۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10750197724۱۹۷۷۲۴۱۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750197725۱۹۷۷۲۵۲۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10220077852۷۷۸۵۲۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330073026۷۳۰۲۶۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10220073027۷۳۰۲۷۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550087813۸۷۸۱۳۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550087814۸۷۸۱۴۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550150416۱۵۰۴۱۶۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10440150418۱۵۰۴۱۸۲۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550150419۱۵۰۴۱۹۲۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220127982۱۲۷۹۸۲۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220135640۱۳۵۶۴۰۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220135642۱۳۵۶۴۲۲۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440135645۱۳۵۶۴۵۲۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440135646۱۳۵۶۴۶۲۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330148932۱۴۸۹۳۲۱۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10440449341۴۴۹۳۴۱۱۱۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10860264455264455215دانشکده الهیات و ادیان0
10860264454264454216دانشکده الهیات و ادیان0