طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شش‌بال؛ مردان علم در رونسانس

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۲۱۹۰۵۶۱۱مرجع کتابخانه مرکزی
۲۱۹۰۵۷۱۲مرجع کتابخانه مرکزی
۱۰۳۳۰۲۲۸۰۳۴۲۲۸۰۳۴۱۴دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۲۲۸۰۳۵۲۲۸۰۳۵۱۵دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۲۲۰۰۲۰۴۴۳۲۰۴۴۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۲۰۴۴۹۲۰۴۴۹۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۹۷۲۰۴۹۷۲۰۴۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۵۲۱۲۹۹دانشکده حقوقوجین