طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

فرهنگ يک جلدي فارسي ـ انگليسي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۳۳۰۰۱۰۷۶۰۱۰۷۶۰دانشکده معماری و شهرسازیوجین
۱۰۸۱۰۰۱۸۶۷۵۱۸۶۷۵دانشکده علوم زمیناین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۰۸۸۰۰۱۸۶۷۶۱۸۶۷۶دانشکده علوم و فناوری زیستیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۰۶۱۰۲۳۷۰۰۸۲۳۷۰۰۸دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتراین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۰۶۱۰۲۳۷۰۰۹۲۳۷۰۰۹دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتراین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۰۶۵۰۱۴۵۷۱۶۱۴۵۷۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۱۰۷۱۰۲۹۶۴۱۶۲۹۶۴۱۶دانشکده حقوقاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.