طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پژوهش و بررسی فرهنگ عامه ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۰۶۹۵۲۲۰۶۹۵۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۶۹۵۳۲۰۶۹۵۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۰۶۹۵۵۲۰۶۹۵۵۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۰۶۹۵۷۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۵۵۰۲۱۳۴۶۳۲۱۳۴۶۳۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۷۵۰۲۰۶۹۵۶۲۰۶۹۵۶۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0