طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مجرم کيست، جرمشناسي چيست

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220212276۲۱۲۲۷۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710212277۲۱۲۲۷۷۳دانشکده حقوق0
10710212278۲۱۲۲۷۸۴دانشکده حقوق0
10710212279۲۱۲۲۷۹۵دانشکده حقوق0
10710212280۲۱۲۲۸۰۶دانشکده حقوق0
10710212281۲۱۲۲۸۱۷دانشکده حقوق0
10710212282۲۱۲۲۸۲۸دانشکده حقوق0
10710212283۲۱۲۲۸۳۹دانشکده حقوق0
10710212284۲۱۲۲۸۴۱۰دانشکده حقوق0