طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جرم‌شناسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۰۴۳۲۱۱۰۴۳۲۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۵۰۱۰۷۳۵۰۱۰۷۳۵۰۲۳دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۱۰۷۳۵۱۱۰۷۳۵۱۲۴دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۵۵۰۱۲۵۶۶۰۱۲۵۶۶۰۲۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۷۵۰۱۲۶۳۵۱۱۲۶۳۵۱۲۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۱۰۱۸۶۵۱۳۱۸۶۵۱۳۲۸دانشکده حقوق0
۱۰۶۵۰۱۴۲۱۰۸۱۴۲۱۰۸۲۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۶۲۶۱۱۴۶۲۶۱۲۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۳۳۰۱۴۸۹۱۹۱۴۸۹۱۹۲۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۱۸۶۰۸۲۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۲۶۳۵۲۲۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین