طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

همزيستي مسالمت‌آميز

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۵۰۲۲۸۰۰۷۲۲۸۰۰۷۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۵۰۰۵۲۳۵۰۰۵۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۳۵۰۰۶۲۳۵۰۰۶۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۲۲۰۲۳۵۰۰۸۲۳۵۰۰۸۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۹۸۹۳۸۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین