طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گروه‌های رویاروی: بحثی در روان درمانی گروهی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220245547۲۴۵۵۴۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10750245548۲۴۵۵۴۸۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750245549۲۴۵۵۴۹۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
10750336285۳۳۶۲۸۵۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0