طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آئین دوست‌یابی، چگونه میتوان دوست یافت و در مردم نفوذ کرد

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۵۰۱۲۲۳۷۷۱۲۲۳۷۷۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۱۲۲۳۷۸۱۲۲۳۷۸۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۸۴۶۵۰۲۸۴۶۵۰۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۸۴۶۵۱۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۸۵۰۲۵۱۷۰۶۲۵۱۷۰۶۶دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۵۱۷۰۷۲۵۱۷۰۷۷دانشکده مدیریت و حسابداری0