طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

رمز موفقیت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۲۷۷۷۰۲۲۷۷۷۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۲۲۷۷۷۱۲۲۷۷۷۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۲۲۰۲۳۲۵۵۹۲۳۲۵۵۹۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۳۲۵۶۰۲۳۲۵۶۰۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۳۲۵۶۱۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۳۴۸۵۰۰۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۳۴۸۵۰۱۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین