طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی جامعه‌شناسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220164285۱۶۴۲۸۵۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220164286۱۶۴۲۸۶۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10550164287۱۶۴۲۸۷۴دانشکده ادبیات و علوم انسانیاین کتاب تا تاریخ 1398/07/15 در امانت فرد دیگری است.0
10550164288۱۶۴۲۸۸۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0