طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گروندریسه مبانی نقد اقتصاد سیاسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650180647۱۸۰۶۴۷۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650180648۱۸۰۶۴۸۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650180649۱۸۰۶۴۹۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650183317۱۸۳۳۱۷۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220182247۱۸۲۲۴۷۱۶کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/11/17 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220193149۱۹۳۱۴۹۱۸کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/11/21 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650193150۱۹۳۱۵۰۱۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220212431۲۱۲۴۳۱۱۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650212432۲۱۲۴۳۲۱۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650212433۲۱۲۴۳۳۱۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650212434۲۱۲۴۳۴۱۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10650212435۲۱۲۴۳۵۱۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650212436۲۱۲۴۳۶۱۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650288721۲۸۸۷۲۱۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650288722۲۸۸۷۲۲۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10550521618521618216دانشکده ادبیات و علوم انسانیاین کتاب تا تاریخ 1398/11/22 در امانت فرد دیگری است.0
10550521619521619117دانشکده ادبیات و علوم انسانی0