طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اقتصاد ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۵۰۲۲۲۲۵۶۲۲۲۲۵۶۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۲۲۲۵۷۲۲۲۲۵۷۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۲۲۲۵۸۲۲۲۲۵۸۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۲۲۲۵۹۲۲۲۲۵۹۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۲۲۰۲۲۲۲۶۰۲۲۲۲۶۰۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۲۲۲۶۱۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۸۵۰۲۴۶۷۲۰۲۴۶۷۲۰۷دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۷۵۰۳۰۴۳۸۶۳۰۴۳۸۶۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0