طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

عامل انسانی در اقتصاد ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۵۰۱۶۱۸۲۸۱۶۱۸۲۸۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۲۲۰۰۱۵۰۶۸۱۵۰۶۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۶۷۰۳۱۶۷۰۳۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۰۶۷۰۳۴۶۷۰۳۴۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۰۶۷۰۳۵۶۷۰۳۵۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۱۹۷۵۱۴۱۹۷۵۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۱۹۷۶۱۴۱۹۷۶۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۵۹۹۱۱۴۵۹۹۱۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۵۹۹۲۱۴۵۹۹۲۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۳۳۰۱۴۷۸۶۹۱۴۷۸۶۹۱۲دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۰۳۳۰۱۴۷۸۷۰۱۴۷۸۷۰۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
۱۵۲۱۸۵۱۴دانشکده حقوقوجین