طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روند سلطه‌گری، <تاریخ سیاسی خارجی امریکا ( ۱۹۳۸- ‎۱۹۸۳ )>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۹۴۳۱۶۱۹۴۳۱۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۱۹۴۳۱۷۱۹۴۳۱۷۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۴۳۱۸۱۹۴۳۱۸۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۴۳۱۹۱۹۴۳۱۹۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۹۴۳۲۰۱۹۴۳۲۰۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۲۰۸۳۲۱۶کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۲۰۸۳۲۲۲۰۸۳۲۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۰۸۳۲۳۲۰۸۳۲۳۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۲۰۸۳۲۴۲۰۸۳۲۴۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۰۸۳۲۵۲۰۸۳۲۵۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۰۸۳۲۶۲۰۸۳۲۶۱۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۵۵۰۲۰۸۳۲۷۲۰۸۳۲۷۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۲۰۸۳۲۸۲۰۸۳۲۸۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۲۲۰۲۹۶۳۱۸۲۹۶۳۱۸۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۹۶۳۱۹۲۹۶۳۱۹۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۳۹۰۴۲۶۳۹۰۴۲۶۱۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0