طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : بمنظور نگهداری و تغییرات در زیرساخت مرکز داده دانشگاه، سامانه از روز چهارشنبه مورخ 1398/8/1 تا تاریخ 1398/8/4 در دسترس نمی‌باشد.

شرح احوال وآثار و مجموعه اشعار بدست آمده شیخ شطاح روز بهان فسایی [بقلی شیرازی]

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220187396۱۸۷۳۹۶۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220187397۱۸۷۳۹۷۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10550187400۱۸۷۴۰۰۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550219580۲۱۹۵۸۰۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0