طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق بين‌الملل اسلامي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710184941۱۸۴۹۴۱۱۱دانشکده حقوق0
10710184942۱۸۴۹۴۲۱۲دانشکده حقوق0
10710184943۱۸۴۹۴۳۱۳دانشکده حقوق0
10710184944۱۸۴۹۴۴۱۴دانشکده حقوق0
10710184945۱۸۴۹۴۵۱۵دانشکده حقوق0
10710184946۱۸۴۹۴۶۱۶دانشکده حقوق0
10710184947۱۸۴۹۴۷۱۷دانشکده حقوق0
10710184948۱۸۴۹۴۸۱۸دانشکده حقوق0
10710184949۱۸۴۹۴۹۱۹دانشکده حقوق0
10220208895۲۰۸۸۹۵۱۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10650208897۲۰۸۸۹۷۱۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650208898۲۰۸۸۹۸۱۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650208899۲۰۸۸۹۹۱۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650208900۲۰۸۹۰۰۱۱۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220210881۲۱۰۸۸۱۱۲۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220287018۲۸۷۰۱۸۱۲۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220287019۲۸۷۰۱۹۱۲۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه