طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

رهبران راستين

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۶۸۹۰۳۱۶۸۹۰۳۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۹۲۹۵۳۱۹۲۹۵۳۲۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۵۸۲۰۲۳۵۸۲۰۲۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۲۳۵۸۲۱۲۳۵۸۲۱۲۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۸۱۰۲۳۵۸۲۲۲۳۵۸۲۲۲۹دانشکده علوم زمین0
۱۰۶۱۰۲۳۵۸۲۳۲۳۵۸۲۳۱۰دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0