طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : بمنظور نگهداری و تغییرات در زیرساخت مرکز داده دانشگاه، سامانه از روز چهارشنبه مورخ 1398/8/1 تا تاریخ 1398/8/4 در دسترس نمی‌باشد.

رهبران راستين

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۶۸۹۰۳۱۶۸۹۰۳۲۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۹۲۹۵۳۱۹۲۹۵۳۲۶کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۳۵۸۲۰۲۳۵۸۲۰۲۷دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۲۳۵۸۲۱۲۳۵۸۲۱۲۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۸۱۰۲۳۵۸۲۲۲۳۵۸۲۲۲۹دانشکده علوم زمین0
۱۰۶۱۰۲۳۵۸۲۳۲۳۵۸۲۳۱۰دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر0