طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

درسهایی از اصول عقائد

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220192981۱۹۲۹۸۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192982۱۹۲۹۸۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192983۱۹۲۹۸۳۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192985۱۹۲۹۸۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192986۱۹۲۹۸۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220192987۱۹۲۹۸۷۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1086055424055424012دانشکده الهیات و ادیان0
1086055424155424122دانشکده الهیات و ادیان0