طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب البیع

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220188669۱۸۸۶۶۹۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188670۱۸۸۶۷۰۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188671۱۸۸۶۷۱۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188672۱۸۸۶۷۲۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220188673۱۸۸۶۷۳۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710191781۱۹۱۷۸۱۱۲دانشکده حقوق0
10710191782۱۹۱۷۸۲۲۲دانشکده حقوق0
10710191783۱۹۱۷۸۳۳۲دانشکده حقوق0
10710191784۱۹۱۷۸۴۴۲دانشکده حقوق0
10710191785۱۹۱۷۸۵۵۲دانشکده حقوق0
1055054876054876053دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055055718855718843دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1086032255432255413دانشکده الهیات و ادیان0
1086032255532255523دانشکده الهیات و ادیان0
1086032255632255633دانشکده الهیات و ادیان0
1086032255732255744دانشکده الهیات و ادیان0
1086032255832255854دانشکده الهیات و ادیان0