طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مصباح الفقاهه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10710158164۱۵۸۱۶۴۱۱دانشکده حقوق0
10710158166۱۵۸۱۶۶۲۱دانشکده حقوق0
10710158165۱۵۸۱۶۵۳۱دانشکده حقوق0
10710158167۱۵۸۱۶۷۱۲دانشکده حقوق0
10710158168۱۵۸۱۶۸۲۲دانشکده حقوق0
10710158169۱۵۸۱۶۹۳۲دانشکده حقوق0
10710464736۴۶۴۷۳۶۲۳دانشکده حقوق0
10710464705۴۶۴۷۰۵۳۳دانشکده حقوق0
1086031519931519914دانشکده الهیات و ادیان0
1086031520031520024دانشکده الهیات و ادیان0
1086031520131520134دانشکده الهیات و ادیان0